Znaczenie tablic LED w systemach ostrzegania i ppoż.

Podczas Kongresu Pożarnictwa, największej specjalistycznej konferencji poświęconej bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych, zaprezentowaliśmy ostrzegawcze tablice LED. Jest to jeden z ważniejszych nurtów naszych produktów. Skupia się bowiem na rozwiązaniach wspierających systemy ostrzegania i ewakuacji. Urządzenia te spotkały się z dużym zainteresowaniem, głównie ze względu na możliwość ich integracji z zainstalowanymi już systemami alarmowymi i ostrzegawczymi. W tej grupie urządzeń zademonstrowaliśmy liczniki osób na obiekcie, które można łączyć z systemami kontroli dostępu. Pokazaliśmy w akcji wyświetlacze LED do czytelnego przekazywania komunikatów ostrzegawczych oraz liczniki czasu ewakuacji. Zwłaszcza te ostatnie wywołały sporą dyskusję ze względu na ich praktyczne znaczenie przy nadzorowaniu ewakuacji, motywowaniu do sprawnego opuszczania obiektu oraz możliwości wykorzystania podczas okresowych ćwiczeń ppoż. Niemałe zainteresowanie wzbudziły też dynamiczne wskaźniki kierunku ewakuacji.

Prelekcja na Kongresie Pożarnictwa

Kongres Pożarnictwa to zamknięta konferencja, na którą wstęp mają wyłącznie zaproszeni specjaliści z branży, a wśród nich najbardziej liczący się przedstawiciele podmiotów profesjonalnie zajmujących się planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji budowlanych oraz mający bezpośredni wpływ na przebieg procesów inwestycyjnych w Polsce. Zaproszonych specjalistów było w tym roku około 1000. Właśnie dlatego olbrzymi nacisk został położony na merytoryczną wartość wykładów: praktykę i wskazówki dla projektantów i wykonawców.

Naszą prelekcję pod tytułem „Elektroniczne tablice informacyjne w systemach ostrzegania i ewakuacji” poprowadził Marcin Barański, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu. Zawierała szereg cennych wskazówek dotyczących zastosowania tablic LED i ich integracji z istniejącymi systemami alarmowymi i ostrzegawczymi. Konferencji towarzyszyła też wystawa urządzeń, gdzie przy naszym stoisku odpowiadaliśmy na liczne pytania dotyczące instalacji naszych wyświetlaczy LED.

Tegoroczna konferencja odbyła się 24 lipca w Strefie Biznesu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wzięliśmy w niej udział jako Złoty Partner a także fundator nagrody dla uczestników.

Galeria